Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky


Účastníky smluvního vztahu jsou: Tour Operátor: DMC Travel Cía. Ltda. se sídlem Malecón Alberto Santos 1846, Bahía de Caráquez, Ecuador, RUC: 139 182 380 0001, zastoupená Janem Bartošem (dále jen TO)
a
Zákazník: Fyzická či právnická osoba (dále jen zákazník)

Rezervaci služeb poskytovaných TO provádí zákazník elektronickou cestou, případně jiným vhodným způsobem.Nárok zákazníka na poskytnutí objednaných služeb vzniká úplným zaplacením ceny zájezdu či balíčku služeb.


REZERVAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

 • Pro potvrzení vybraného zájezdu nebo balíčku služeb více jak 90 dnů před začátkem, je nutno složit zálohu ve výši 30% z celkové částky na účet TO. Doplatek, tedy 70%, je nutno uhradit nejpozději 89 - 60 dnů před začátkem programu.
 • Je-li rezervace prováděna ve lhůtě kratší než 60 dnů před zahájením programu, je nutno uhradit 100% ceny.
 • V případě služeb na Galapágách je požadováno uhrazení 100% celkové ceny nejpozději 90 dnů před začátkem programu.

Za datum úhrady se považuje datum připsání platby na účet TO.
V případě nedodržení stanovených termínů plateb, nelze rezervaci považovat za potvrzenou, a může ze strany TO dojít ke stornu zájezdu či balíčku služeb.


Platební informace:

Bank Name:                   BANCO PICHINCHA
SWIFT:                            PICHECEQXXX
Account Name:             DMC TRAVEL CIA.LTDA.
Account number:          2100096482
Beneficiary Address:   Malecon Alberto Santos 1846,
                                       Bahia de Caraquez, Ecuador

Při bankovním převodu uvádějte platební instrukce “OUR“, tedy bankovní výlohy na vrub plátce.Pro jiný způsob platby (PayPal či účet v ČR) nás prosím kontaktujte.


STORNO POPLATKY:

Za storno je považováno zrušení rezervace služeb ze strany zákazníka, doručené písemnou formou.

 • V případě skupin, charterů lodí a okružních plaveb budou storno podmínky zaslány individuálně pro každou rezervaci.
 • V případě storna více jak 90 dnů před zahájením programu budou účtovány poplatky ve výši 250,- USD za osobu.
 • V případě storna 89 – 60 dnů před zahájením programu budou účtovány storno poplatky ve výši 30% z celkové ceny.
 • V případě storna 59 – 45 dnů před zahájením programu budou účtovány storno poplatky ve výši 50% z celkové ceny.
 • V případě storna 44 dnů a méně před zahájením programu budou účtovány storno poplatky ve výši 100% celkové ceny.

ODPOVĚDNOST:

 • DMC TRAVEL CIA. LTDA nenese odpovědnost za důsledky vzniklé zpožděním či zrušením letů, mořské a pozemské dopravy ani ztrátu či poškození zavazadel nebo osobních věcí při přepravě.
 • Zákazník si je vědom rizik, které cestování do nabízených destinací obnáší (bezpečnostní situace, stávky, politické nepokoje, přírodní katastrofy, požáry, teroristické útoky), stejně jako rizik spojených s provozováním sportovních a dalších aktivit v přírodě (cyklistika, trekking, canopy, šnorchlování, horská kola, surf, rafting, potápění, horolezectví) a akceptuje, že TO nenese odpovědnost za zranění, škody na majetku, újmu na zdraví či smrt způsobenou nehodou, cizím zaviněním či vyšší mocí.
 • Důrazně doporučujeme uzavřít cestovní pojištění

Další smluvní podmínky se řídí dle platného znění zákona "Ley de Turismo" v Ekvádoru


ŠNORCHLOVÁNÍ NA GALAPÁGÁCH ŠNORCHLOVÁNÍ NA GALAPÁGÁCH

Sestřih záběrů pod hladinou oceánu

NOVÉ FOTKY NA FLICKRU NOVÉ FOTKY NA FLICKRU

Výběr nejlepších fotek za uplynulý rok z akci realizovaných v Ekvádoru, Kolumbii a Panamě

Všechny novinky

 
DMC TRAVEL Cía.Ltda.

Malecon Alberto Santos 1846
Bahía de Caraquez
ECUADOR

TELEFON: +593 52 691 541
MOBIL: +593 99 500 8525
Email:
Web: www.ecuadmc.cz

Skype:
Zpravodaj:
Odeslat

Zadejte svůj email budeme Vás informovat o novinkách, výhodných akcích a slevách. Registrace je zdarma a lze ji kdykoli zrušit.

Autor webu:

Webdesign studio TAOX je také autorem webů

Internetové obchody, e-shopy. Reklamní agentura specializovaná na prostředí internetu a medií.